O nama

Preduzeće za marketing i consulting Inndex Media d.o.o. je nastalo kao kruna dvadesetpetogodišnjeg rada njenih osnivača u medijima i marketingu.

Radeći niz godina sa brojnim klijentima, a u skladu sa njihovim potrebama, željama i ambicijama, omogućili smo im da se tržišno pozicioniraju i da unaprede kompletan imidž.

Broj naših klijenata, kao i dugogodišnja saradnja sa njima, potvrđuju da smo u tome, u priličnoj meri, i uspeli.

Na čelu našeg tima u Inndex Media d.o.o. nalazi se MA Đorđe Jovičić, General Manager for Serbia & BiH, čije dosadašnje radno iskustvo (10 godina direktor Radio Roda Beograd, Direktor Srpske novinske agencije za Srbiju 2011-2013, Menadžer projekta za poslovno povezivanje preduzeća „Poslovni partneri iz Slovenije, Srbije, BiH i Hrvatske“ od 2011…) u upravljanju medijima daje sigurnost našim klijentima da će rešenja koja im ponudimo dati nove kvalitete i bolji poslovni uspeh.

Kreativan mladi IT tim, na čelu sa Predragom Savićem, Head od Software Development, kao i Aleksandrom Jovičićem, Social Media Developer, daje velike mogućnosti u kreiranju novih marketinških strategija i pristupa, uključujući nova dostignuća iz IT sektora, kao i korištenje socijalnih mreža i alata u toj oblasti, sve u svrhu što boljih rezultata naših klijenata.

I na kraju naša poslovna saradnja sa švedskom IT kućom, EuroComp Computer Systems AB iz Geteborga www.eurocomp.org, dala je novi kvalitet u realizaciji našeg najvećeg projekta, pretraživača za pametne telefone i tablet uređaje Inndex, za gradove Srbije i BiH (Google Play Store: Belgrade Inndex, Bijeljina Inndex…), kroz čiju realizaciju dajemo potpuno novi odnos u komunikaciji KUPAC-PRODAVAC.

U želji da našim sadašnjim i budućim klijentima pružimo samo najkvalitetnije iz oblasti kojima se bavimo, nastavićemo i dalje našu misiju u Inndex Media d.o.o., sa još većim žarom i predanošću.