Media planiranje

Obezbeđenje kvalitetne komunikacije između propagandne poruke i ciljne grupe.

Određivanje učestalosti emitovanja propagandnih poruka i geografskog prostora na kome se vodi propagandna kampanja, izbor medija i vremenskih termina.

Analiza tržišta, okruženja i konkurencije – utvrđivanje glavnih činilaca uspeha, kao i analiza zadovoljstva i lojalnosti potrošača.

Identifikacija postojećih snaga preduzeća i njegovih slabosti.

Utvrđivanje konkurentskih prednosti i na osnovu svega izbor odgovarajuće marketing strategije, planiranje i kontrola.