Seminar (trening) Ovladavanje veštinama prodaje

Seminar i trening su pre svega namenjeni kolegama koje se bave prodajom roba ili usluga, bilo da su početnici u ovom poslu, ili već imaju neka znanja u ovoj oblasti ali žele da svoje veštine i znanja poboljšaju.

Seminar vodi MA Đorđe Jovičić direktor Inndex Media d.o.o. sa saradnicima. Dvadesetogodišnje iskustvo u radu i upravljanju raznim medijima (direktor RADIO RODA Beograd, direktor SRNA Srpska novinska agencija za Srbiju, urednik međunarodnog web portala www.poslovnipartneri.com….) rezutirali su ovladavanje i primenu raznih poznatih tehnika u prodaji, marketingu i menadžmentu, kao i razvoj sopstvenih tehnika i iskustava u ovim  oblastima. Seminar možemo organizovati kao jednodnevni i dvodnevni. Teme koje seminar i trening obrađuju su:

 • Uvod razmišljajte kao vrhunski trgovac
 • Optimizam kao preduslov uspeha
 • Ponašajte se kao da je nemoguće da ne uspete
 • Verujte u sebe, kompaniju, uslugu ili robu koju prodajete
 • Budite konsultant a ne trgovac
 • Detaljna priprema za svaki sastanak
 • Osnove prodaje AIDA, konstantna edukacija
 • Gradite dugoročne odnose
 • Budite specijalista za poboljšanje finansija
 • Koristite edukativnu prodaju sa svakim klijentom
 • Uspešno odgovorite na primedbe kupaca
 • Profesionalan odnos prema Ceni
 • Savladavanje završetka prodaje
 • Neka vaš prodajni levak bude pun
 • Postavite jasne ciljeve prihoda i prodaje
 • Vežba, pitanja i odgovori
 • Osnove marketinga
 • Marketing u uslužnom biznisu
 • Osnove menadžmenta