Razvoj Android aplikacija

Uzevši u obzir da je tržište pametnih telefona u konstantnoj ekspanziji, a da pametni telefoni bazirani na Android operativnom sistemu zauzimaju više od 80% tog tržišta, kako u Srbiji, tako i u svetu, dolazimo do zaključka da su Android pametni telefoni postali jedan novi, nedovoljno iskorišćen medij.

Upravo iz ovog razloga naše preduzeće je uspostavilo saradnju sa jednim od vodećih skandinavskih preduzeća iz oblasti razvoja, implementacije i konsaltinga vezanog za informacione tehnologije, EuroComp Computer Systems AB iz Geteborga.

U saradnji sa ino partnerom, u mogućnosti smo da našim klijentima ponudimo profesionalnu izradu aplikacija za uređaje na Android platformi.

Prilikom razvoja aplikacija, koristimo najnovije tehnologije i proverene metode.